FUTBOL-STUFF

Football Matches On DVD , Specialist in Spanish Football

BUNDESLIGA 2016/2017

DATE

23/07/2016

23/07/2016

24/07/2016

30/07/2016

31/07/2016

31/07/2016

31/07/2016

06/08/2016

06/08/2016

06/08/2016

06/08/2016

07/08/2016

14/08/2016

21/08/2016

28/08/2016

11/09/2016

02/10/2016

06/11/2016

11/12/2016

12/02/2017

26/02/2017

GAME

Sturm Graz v Salzburg (3-1)

Rapid V. v Reid (5-0)

St.Polten v Austria V. (1-2)

Salzburg v Wolfsberger (1-1)

Altach v Rapid V. (1-0)

Austria V. v Mattersburg (3-1)

St.Polen v Admira W. (2-1)

Admira W. v Altach (1-2)

Mattersburg v Sturm Graz (0-2)

Salzburg v St.Polen (2-0)

Wolfsberger v Reid (1-0)

Austria V. v Rapid V. (1-4)

Sturm Graz v Austria V. (3-1)

Wolfsberger v Rapid V. (1-1)

Rapid V. v Salzburg (0-0)

Admira W. v Salzburg (0-4)

Reid v Rapid V. (4-2)

Altach v Austria V. (5-1)

Sturm Graz v Salzburg (0-1)

Austria V. v Rapid V. (1-1)

St.Pölten v Sturm Graz (2-1)


COMMENTARY

German

stadium sound

German

stadium sound

German

English

stadium sound

stadium sound

stadium sound

stadium sound

stadium sound

German

German

German

German

German

German

German

German

German

German


CODE

130-DD18

25-DD20

26-DD20

116-DD18

114-DD18

115-DD18

117-DD18

125-DD18

127-DD18

128-DD18

129-DD18

126-DD18

27-DD20

328-DD4

307-DD1

247-DD9

350-DD2

191-DD23

133-DD25

371-DD26

370-DD26


PICTURE

Good

Excellent

Excellent

Good

Excellent

Good

Good

Good

Good

Good

Good

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent


CHANNEL

Sky

ORF

ORF

ORF

ORF

ORF

ORF

ORF

ORF

ORF

ORF

ORF

ORF